Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Seçici Dikkatsizlik’ Category

Yahudilerin başına nelerin geldiğini bilmediğini söyleyen Almanların yalan söylediğine inananlar, insanın görmek istemediğini göremeyeceğini ve böylece bilinmek istenmeyen bir gerçeği inkar eden Almanların, gerçekte, tamamen içten olabileceklerini unutuyorlar. Ne var ki, Almanlar sedece istemedikleri için gözleri önünde olanları görmediler. (H. S. Sullivan, bu olguya son derece uygun düşen “seçici dikkatsizlik” deyimini kullanmıştır.)

Martin Brown—

Bu ülkemizde de kürt sorunu ekseninde yaşanmış bir olgu, neredeyse yirmiyıla varan ağır “olağanüstü hal” koşulları, bir döneme damgasını vuran derin devlet faaliyetleri (mesela Batman şehri hemen hergün işlenen bir faili meçhul cinayetle uzun bir dönem ağır psikolojik bir baskı yaşamıştır), yoğun medya ağına rağmen, bu ‘seçici dikkatsizlik’le maruftur. Kürt sorununun kritik bir dönemeç aldığı günümüzde (inkar ve asimilasyon politikasının bırakıldığının deklare edilmesi) bu dönemle kısmi bir yüzleşme yaşansa da, burada görülmesi gereken çok daha mühim bir konu var, Türkiye’de “Cumartesi Anneleri” kaybedilen insanları ülke gündemine sokmak için kararlı eylemlerde bulunmuş, ancak devlet topluma bu insanların terörist olduğunu kabul ettirmiştir, mühim nokta şurası: böyle bir manipülasyonla toplum “hukuk-dışı alanı” “siyasi” olarak savunur bir pozisyona geçebilmektedir ya da düşebilmektedir, üstelik bunun sadece Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede değil, Amerika gibi gelişmiş (!) bir ülkede de görülmesi, toplumların manipülasyona ne kadar açık olduğunun göstergesidir.

Her bireyin belli bir zihin gücüyle dünyaya geldiği ve psikolojik faktörlerin kişinin bir budala veya dahi oluşunda hemen hiç rol oynamadığı bilinmektedir. Fakat budalalar ve dahiler, normal dağılımın istisnalarıdır. Beni hayrette bırakan husus, bu iki küçük gruba da girmeyen çoğunluğun safdilliği olmuştur.

Martin Brown—

 

Read Full Post »