Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Gılgamış Destanı’ Category

De Ja Vu…

(deja vu)
“Ey sevgili insanlar,
denizi balıklar gibi doldurmak için mi çoğalmıştınız?…
Ey kudretli Tanrılar,
dünyayı, dağlardan inen aslanlar gibi parçalamak için mi
yaratmıştınız?…
Yoksa, … ölüm insana verilen en kutsal hediye midir?…”

“Ey Enlil, Ey bulutları güden;
Bir zaman bir ev yaparız, bir zaman bir ağ
atarız… Bir zaman usulca pay ederiz, bir zaman
vahşice cenk ederiz… Bir zaman balıkçıl kuşları
uçar, nehrin yüzü Şamaş’ın yüzüne bakar… Bir
zaman nehir taşar, bütün şehri su basar… Bir
mahlukun içinde köpüren bir hiddet var, bir
mahluk kendini nimet olarak sunar… Ezelden
beri hiçbir şeyde görülmez ne sükûnet, ne
karar… Ey Enlil, kızgın ölüm insanı daima
arkadan yakalar.

GILGAMIŞ DESTANI

 

 

Read Full Post »