Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Darwin ve Sonrası – Stephen Jay Gould’ Category

(Silver Shot)))

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, büyük ölçüde bu farkların tanımlanmasına yönelik araştırmalar yaptım. Çalışma arkadaşlarım ve ben, evrimsel ağaçları rastgele süreçler olarak modelliyoruz. Bir ağacı “büyüttükten” sonra, onu ana “dallarına” ayırıyor ve her dalın zaman içindeki tarihini ele alıyoruz. Her dal için mekik çizelgeleri adı verilen çizelgeler oluşturuyoruz. Mekik çizelgeleri oluştururken, her zaman diliminde yaşamış olan türleri sayıyor ve çizelgenin genişliğini bu sayıya göre belirliyoruz.

Daha sonra bu çizelgelerin çeşitli özelliklerini ölçüyoruz. K.M. dediğimiz bir ölçüm, kütle merkezinin konumunu (yaklaşık olarak dalın en geniş, yani çeşitliliğin en fazla olduğu yeri) tanımlar. Eğer bu maksimum çeşitlilik konumu dalın yaşam süresinin orta noktasındaysa, K.M. değeri 0,5’tir (dalın toplam hayatta kalma süresinin orta noktası). Eğer dal en büyük çeşitliliğe orta noktasından önce erişiyorsa, K.M. değeri 0,5’in altında kalır.

Bizim rastgele sistemimizde K.M. her zaman 0,5 dolayındadır; ideal dal, en geniş yeri ortası olan, baklava şeklindeki daldır. Ancak bizim rastgele dünyamız kusursuz bir denge dünyasıdır.

1975 yılının büyük bölümünü, gerçek dallar için mekik çizelgeleri oluşturmak üzere fosil cinslerini sayıp hayatta kalma sürelerini kaydetmekle geçirdim. Şimdi elimde Kambriyen patlamadan sonra ortaya çıkan ve ölen gruplar için 400’den fazla dal var. Ortalama değerleri 0,4993 – denge halinde – ki idealleştirilmiş dünyamızın 0,5 değerine bundan daha yakın bir sonuç bekleyemezdim.

(Tür patlamaları ve yokolmaları evresi logaritmik bir evredir, ancak ekstrem bir koşulun etkisini gösteren bu logaritmik evreyi kararlı bir evre izlediği için, kararlı devreye dair dengeli  bir seyir oluşur; bir damla ya da ters damla şekliyle frekanstaki (evrimdeki) kırılmalar izlenebilmektedir.)

Read Full Post »