Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Küçük Kirli Gezegen – Stephen Jay Gould’ Category

Oysa din ile bilim arasındaki gerçek ilişki çok daha karmaşık ve değişkendir. Din çoğu zaman bilimi etkin bir şekilde desteklemiştir. Bilimin değişmez düşmanı din değil akıldışılıktır.

Üstelik Thomas Burnet’in Tanrı’sı, bilim öncesi zamanların sürekli ve mucizeci eyleyeni değil; maddeyi yaratıp yasalarını düzenleyerek, doğanın kendi seyrinde akmasına olanak veren bir Tanrı, Newton’un evrensel saatinin zanaatkârıydı: “Tanrı’yı, çalmak için saat başı müdahale isteyen bir saatin değil, işlerliğe koyduğu zemberek ve çarklar sayesinde düzenli olarak çalan bir saatin zanaatkârı olarak düşünmek daha doğru olur. Uzun zaman boyunca her saat başı çalan, her hareketi düzenli olan ve zamanı gelince bir işaretle ya da bir zembereğin dokunuşuyla, kendi uyumu sonucunda parçalara ayrılan bir saat, bir işçinin belirli bir zamanda gelip balyozla parçalayacağı bir saatten daha büyük bir sanat yapıtı değil midir?”

Oxford Üniversitesi’nden matematikçi John Keill, Burnet’in açıklamalarının tehlikeli olduğunu, çünkü Tanrı’nın gereksiz olduğuna ilişkin bir inancı desteklediğini öne sürdü.

Buna karşın, Burnet’in talihi bir süre yaver gitti. III. William’ın sarayında Klozet Rahibi oldu. (Bu terim ayakyolu temizlikçilerine verilen farklı bir ad değil, kraliyet üyelerinin günahlarını çıkaran papazın ünvanıdır; klozet, kralın kişisel ibadetleri için kurulmuş küçük bir tapınaktır.)

Bugün liberal retoriği kullanarak evrim kuramını ulusun ders kitaplarından çıkartmak istiyorlar.

Kuşkusuz bilim de zaman zaman haddini aştı. Muhaliflere haksızlık edenler, kitapçıklara sığınanlar ve bilimin otoritesini, güçsüz olduğu ahlaki  alana yaymaya çalışanlar oldu. Ancak etkili olduğu alanda bilime ve akılcılığa bağlılık göstermeden, çevremizi saran sorunlara çözüm bulamayız.

Darwin ve Sonrası – Stephen Jay Gould

not1: tuvaletin sosyolojisini inceleyenler, bunun sanıldığı gibi her zaman özel ve gizli bir davranış olmadığıyla karşılaşırlar; efes antik kentine gidenler; tuvaletin ortak ve açık 30-40 bölümden oluştuğunu görebilirler.

not2: s. jay gould ince zekalı bir evrim araştırmacısıdır ve muhteşem bir yerinden yakalamış kuramı; basit bir matematik bilgisiyle kavranabilecek kadar net; onu da yarın ekleyeyim.

not3: playlistim contact kurdu nihayet, bilginize.

Read Full Post »