Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Özgürlük Hapishanesi – Michael Ende’ Category

ÖZGÜRLÜK HAPİSHANESİ

Binonbirinci Gecenin Masalı

 

Bütün halkın ‘inşallah’ diye andığı kör dilenci, izin isteyerek başlamış olduğu konuşmasını halifeye hitap ederek sürdürdü:

 ‘Ey Emirülmüminin, şaraptan içip domuz eti yiyen o Yunanlının nasıl etkisi altına girdim duydun, kendini filozof diye tanıttı ve zırvalarıyla aklımı öyle karıştırdı ki, beni hem –adına övgüler olsun!- Allah’ın her şeye kadirliğinden ve her şeyi bilirliğinden, hem de onun –mübarek olsun!- peygamberinin tek doğru öğreti olan öğretisinden şüphelendirdi, çeşit çeşit kurnazca fikirler yürüterek beni insanın özgür bir iradesi olduğuna inandırdı, iyiyle kötüyü insanın kendi takdirine göre sadece kendi içinden gelerek ortaya koyabileceğine inandırdı. Oysa bu kafirliktir, çünkü bu, yaratığın yaratıcısını şaşırtabileceği anlamına gelir; bu durumda, En Yüce ve Tek olan için de bir önce ve bir sonra var demektir, dolayısıyla O, zamanın üstünde değil, tam tersine, yarattığı her şey gibi zamana tabi demektir.

‘Hapisiz biz, mahkumiyetimizse

sayısız bilinmezlik sürekli işkence ederken bize

birini seçmek, kendi irademizle.

Bir insan nasıl karar versin bilinçle,

donatılmamış ki geleceğe dair bilgiyle.

Hoş buna sahip olsa bile,

bağlı olur adımı seçim yapamaz yine;

her şey önceden belirlenmiş bir kere.

Onun için de bilgi tüm dünyaların hakimindedir sadece,

O yönetir yıldızları ve O yönlendirir,

ruhlarımızı, istediğince.’

(Nureddin El Ekber’in gazelinden, 1130 dolayları)

  

Read Full Post »