Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘fuko fucko mucko’ Category

— Militan pratikte entelektüelin rolü nedir?
— Entelektüel artık öğüt vericilik rolü oynayamaz. Proje, taktikler, saptanması gereken hedefler; bunları bulmak için çırpınıyorlar ve bunlar için mücadele ediyorlar. Entelektüelin yapabileceği şey, analiz araçları vermektir ve günümüzde bu esasen tarihçinin rolüdür. Gerçekten de, şimdiki zaman hakkında, dayanıksızlık çizgilerinin nerede olduğunu, güçlü noktaların nerede olduğunu, -bu-yüz elli yıllık olan bir örgütlenmeye göre- iktidarların nelere bağlı olduğunu, nereye yerleştiklerini ortaya çıkarmayı sağlayan yoğun, uzun bir algı gerekmektedir. Başka deyişle, mücadelenin topografik ve jeolojik bir ölçümünü yapmak gerekmektedir… Entelektüelin rolü budur. Ama “sizin yapmanız gereken budur”, demek değildir kesinlikle.

Read Full Post »