Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Modern Darwincilik – Carl Sagan’ Category

Evet, Darwinci bakış ters yüz edilip gülünç bir şekilde kötüye kullanılabilir: Doymak bilmez hırsız baronlar, gırtlak gırtlağa rekabetlerini, Toplumsal Darwincilikle açıklayabilir; Naziler ve diğer ırkçılar, soykırımlarını haklı göstermek için ” en güçlünün yaşaması ” ndan söz edebilirler. Ancak, John D. Rockefeller ya da Adolf Hitler’i Darwin yaratmadı. Açgözlülük, Endüstri Devrimi, serbest girişim sistemi, hükümetin güçlü kesimler tarafından kokuşmuş bir kurum haline getirilmesi, on dokuzuncu yüzyıl kapitalizmini açıklamaya yeterli unsurlar. Etnomerkezcilik, yabancı düşmanlığı, toplumsal hiyerarşiler, Almanya’da uzun bir tarihi olan Musevi düşmanlığı, Versailles Anlaşması, Almanların çocuk yetiştirme uygulamaları, enflasyon ve büyük ekonomik sarsıntı, Hitler’in güç kazanmasını açıklamaya yeterli. Darwin olsa da olmasa da bu olayların ya da benzerlerinin yine gerçekleşecek olması şansı çok yüksek. Modern Darwincilik açıkça ortaya koyuyor ki, daha az acımasız özellikler, hırsız baronların ya da Führer’lerin pek hoşlanmayacağı -fedakarlık, genel zeka, şefkat gibi- özellikler yaşamda kalmanın anahtarı olabilir.
Carl Sagan
/ Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı / s. 267 / Tübitak

İki şeye değinmek istiyorum, birincisi evrim güçlü bir kuram ve üzerinde çalışmalar devam ediyor, (ve evrim kuramı, tanrıyla değil de, genel olarak topyekun yaradılış kuramlarıyla çelişiyor) primatlarla dna yakınlığımız ortada, ikincisi ve belki de daha önemlisi, insanın bireysel ve toplumsal hayatının da evrildiği,,,

modern psikoloji terimleriyle bu egodan süperegoya evrilmedir, ama çağımız belki de toplumsalın içinde yokolan bireye tepki olarak, bireyi öne çıkarttı, aslında ortaya çıkan bir bireyden öte bireycilikte, egoda takılan bireyler oldu,,, bu birey sürekli kendini kendine ispat etme derdindedir, (sistem zaten onu ebedi gençlik gibi bir hülyayla manipüle etmektedir),çağımızın kendini ifade etme çılgınlığı da bu yüzden yaşanıyor,,,

bu benmerkezci bireyin dünyaya bir faydası da var,,, sorumluluk almamak için az ürüyorlar lan : )

Read Full Post »