Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Diri Olanın Alametleri – Kali Rind’ Category

DİRİ OLANIN ALAMETLERİ

1
Etrafımızı bir korkaklık dinginliği, zavallıca bir maneviyat; etrafımızı hayatı bir elmayı keser gibi ikiye ayıran soysuzların kullandığı meyve bıçakları sarıvermiştir (Cengâverlerin kılıçlarını göremiyoruz). Din oyuncaklarıyla ahlak tezgâhları açılmış, Ukaz Panayırında çığırtkan seslerle, alınıp satılan değerlerin sıradanlığında, yaşamı yavan ve köhne kılan zayıf mutluluklar, daha doğrusu mutluluk kılığındaki çıkarlar uğruna alış veriş yapılmaktadır. Tüccarların pazarındayız uzun zamandır.
2
Ölüler ve diri olanların en büyük savaşı başlamıştır.
3
Diri olanın kudretini kullanacağı iki köhne olgu; 1.Metafizikten ayrıştırılmış  fizik ki bu, her şeyi madde olarak gören, mana fakiri gözlerin incelikten yoksun, tıngırdayan boş tenekeli var oluşlarının kaynağıdır; Ve 2. Fizikten ayrıştırılmış metafiziktir ki bu, köleliklerini din kılığına sokmakla yetinmeyip ikiyüzlü ahlakın arkasına sığınan, hayata pusu kuran sinsi leş yiyicilerin varoluşudur.
Diri olanın sözü şu olacaktır: “Bu dünya başka dünyaların metafiziğidir!” Öyleyse bu fiziğin kendisi aynı zamanda metafiziktir ve tersi de doğrudur!
Ne mutlu ona ki mucizelerinin yaratıcısıdır! Ne mutlu ona ki başkalarının mucizelerine gereksinim duymaz! Ne mutlu ona ki mucizenin kendisidir! Kurtarıcı beklemez.

Yazan Kali Rind

Read Full Post »