Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Milan Kundera’ Category

gelecek kimsenin umu-
runda olmayan, ilgisiz bir boşluktur, geçmiş ise ya-
şam doludur, kızdırır, başkaldırtır, yaralar, o kadar
ki, bu yüzden onu yok etmek ya da yeniden yarat-
mak isteriz. geleceğe egemen olmak istenilmesinin
nedeni, geçmişi değiştirecek güce sahip olmaktan
başka bir şey değildir. fotoğraf stüdyolarına girerek
fotoğrafları rötuş edebilmek ve yaşam öyküleriyle ta-
rihi yeniden yazabilmek içindir tüm kavgalar.

—gülüşün ve unutuşun kitabı

“… bir arabayı diğerlerinden  yalnızca bir seri numarası ayırır. insan örneğinde numara yüzdür. bir insanda rastlantılarla biraraya gelmiş bu yüz çizgilerini bir başkasında bulamazsınız. ve ne karakter ne ruh ne de “ben” denen şey açığa çıkar bu yüz çizgilerinde. yüz yalnızca bir örneği numaralar.”

—ölümsüzlük

Read Full Post »