Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘misti – ka’ Category

Misti – ka

,,,

varda mıyız,,,

yok,,, var,,, önce bu var,,,

yönü bulmak da,,, kaybetmek de,,,

us mu,,,

hep olmasın da, hiç de mi olmasın,,,

doğulu varoluş mükemmel diyor, usu neden dışarı
çıkarıyor, ,,,
us da varoluşun bir parçası değil mi,,,
ereksel eylem de,,,
üstelik üstün, bilinçli bir form olarak
varoluşun bir parçası değil mi,,,
bu çabası anlamsız, bu algı anlamsız,,,
usun onayı olmadan, hele usdışı bir görünümle inanmak, iman akıllıca değil,
akılsızca,,,
akıl insanı aklın ötesine taşıyor olabilir,,, ama orada bile bir us,
estetik, ahenk var,,,
akla uyarı olarak okumak gerek doğunun akıl endişesini,,,
aklın sınırı vardır,,, limited edition,,,
ötesi vardır,,, ne güzel,,, olabilir,,, ne güzel olabilir,,,
ve onun kuyuları vardır,,, çıkmaz sokakları,,,
somuttur da,,, geçmiş yaşantıları biriktiren
ve bunlarla uyarılan bir zihin,,,
ara ara,,, belki,,,
son kertede uslu hali işe yaramaz,,, korur da, keşfetmez, yaratmaz,,,
yeni, özgün, “zeki’ bir “yanıt’ın
gizli oysa potansiyelinde,,,
“yanıt’ şimdiyi, şu anı değiştirir,,,
zihin,,, replay,,, oyun aynıysa oyunu çizgeç,,,
farklıysa,,,
oyuna dal,,, zihnini çizgeç,,,
uygarlık bi miktar, bi ton bu işte,,,
ilkel değil,,, tekrar,,, ikinci el,,,
zihin, o depo işlevsiz olsaydı, çoktan tarihe karışırdı,,,
zihnin zeka karşısında tek bir üstünlüğü var,,,
depolanmış bilgi olarak deneyim,,,
denenmiştir ve bir sonuç alınmıştır,,,
sıfıra yakın değil,
bire yakın değil,,, tam yarımdır,,,

işte burada bir ip, bir im, imince üçvirgül sallamalıyım,,,
hayat dinamik ve harddiskteki sabit bilgi potansiyel
bir yaratıyı, bir “yanıt’ı engelliyor bazen,,,

tehlike ve belirsizlik mi,,, bu noktada
osho bile kibirli,,, zekanın özü budur,,, hayatın özü budur,,, hayat riske girer ve
tehlikeyi göze alır,,, her zaman değil,,, zaman zaman,,, gerektiği zaman,,,

düm zeka düm zek,,,
insanın kaderi,,, oluşu,,, var oluşu,,,
yanıtlarla, varederek, genişleyerek, yaratılarla
evrene katılmak,,,

kozmosa, tanrıya,,,
 
sürüngenle; kuş bakışı, tanrı bakışı tıpatıp aynı embriyodan,,,
bir insan olarak,,,
 
bu bölünme, bu çarpılma, bu sonuç, bu idrak tanrısal,,,
buçuk,,, bumbuçuk tanrı,,, pektanrı, tamtanrı olarak katılmak,,,
 
kokla
bunu,,,
kokusu var;
musikisi de;
aklın ötesi burası işte,,,

bu
mistik,,,

E=E bu aşk,,,
 
E=mc2 bu mistik,,,

 

,,,

,,

,

sesimi duyuyor musun,,,

sesimi duy isterdim,,,

.):)

Read Full Post »