Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Anarşizmin Bugünü’ Category

Bir tımarhanede öldürülen Rus anarşisti Jesenin-Wolpin mütevazı bir tavırla şöyle söylüyor: “Dahası, bir idealin anlamı, gerçekleşmesinin kaçınılmaz olmasında yatmaz; eğer güzel, ama ulaşılamamış idealler geleneğimiz üzerinde küçük bir etkide bulunabilmişse, bu da yeter…”

Devlet ödüle dayalı bir adaletle kendi açtığı yaraları sarmaya çalışıyor; tekel ekonomisini hayatta tuttuğu ve sermayeye “hizmet” edilmesini sağladığı için sorumlusu olduğu yaraları. Solneman şöyle diyor: “Devlet ne zaman bütünün mutluluğundan söz etse, kastettiği aslında hiçbir zaman bireylerin tamamının mutluluğu değildir; tersine her zaman bütünün yalnızca bir kısmının mutluluğunu, diğer kısmının aleyhine olarak destekler…”

Gerçek özgürlük yalnızca, insanların birbiri üzerinde tahakküm kurmayı ya da kendi üzerlerine kurulan tahakkümü reddettiği yerde var olabilir. Tahakkümcü olmayan bir toplumda da, her tür saldırganlığa dur diyecek kurumlar gerekli oldukları ölçüde bulunacaktır. Anarşistler yalnızca kendi üzerlerinde tahakküm kurulmasını istememekle kalmaz, başkalarının üzerinde tahakküm kurmayı da kendi özgür iradeleriyle reddederler. Anarşist, başkalarının hakkını çiğnemeksizin, kendisi hakkında özgürce karar vermek isteyendir. Hiç kimsenin, başka bir insana herhangi bir yükümlülüğü zorla dayatmaya hakkı olmamalıdır. Anarşizm, kamusal fonksiyonların toplumun bütün uzuvlarına devredilmesini savunduğundan, gerçekte toplum ve yönetim konusunda demokrasinin en yetkin biçimidir.

Read Full Post »