Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Büyüme Sorunu – Jeff Vail’ Category

  …

Sınırlı bir gezegende yaşıyoruz, ve Dünya’nın devam eden büyümeyi destekleme yeteneğinin sınırlarına yaklaşıyor olduğumuz olası görünüyor. Bu sınır hâlâ onlarca veya yüzlerce yıl uzakta olsa bile, problemi yalnızca çocuklarımızın veya torunlarımızın üzerine yıktığından sınırlı bir gezegende büyümenin devam etmesinde ciddi bir ahlaki tehlike vardır. Sınırlı bir gezegende büyüme sonsuz bir şekilde devam edemez. Bu pek çok insana apaçık görünmelidir, yine de bu konuya dikkat çekiyorum çünkü konunun önemini gözden kaçırmak ve yok saymak eğilimindeyiz: uygarlığımızın temeli esasen sürdürülebilir değildir.

Uygarlığımız, sınırları zorlama, büyümeyi sürdürülebilir bir seviyenin ötesine taşıyacak geçici önlem tedbirleri bulma konusunda ustalığa sahip görünüyor. Bu da sorunludur çünkü bu balonu süresiz olarak sürdürülebilir olduğu bir seviyenin ötesinde ne kadar şişirirsek, nihayetinde sürdürülebilir bir dünyaya o kadar geri dönmeye koyulmak zorundayız. Bu, Uygarlığın batmış maliyetidir: gezegenimizin 6 milyardan fazla insanı uzun süre taşıyamayacağı üzerine ciddi kuşkular var, ancak “sürdürülebilir bir seviyeye geri dönmek için milyonlarca hatta milyarlarca insanın ölümüyle sonuçlanacak bir çözüme” kesinlikle müsaade edilemez diyerek, sadece eninde sonunda birbiri ardına ölmek zorunda kalacak insanların sayısını arttırıyoruz. Bundan başka, gezegenimiz üzerindeki diğer etkiler kadar, aşamalı ve çarpıcı olmayan (örn. birbiri ardına ölümlerin yaşanmadığı) bir şekilde nüfusu azaltmak da teorik olarak mümkünken, bu yolu seçme şansımız elimizden kaçıyor. Ne kadar hızlı bilmiyoruz—ancak bu belirsizlik, bunu, tam olarak 10, 100, veya 1000 yılımız olduğunu bilmekten çok daha zor bir risk yönetim problemi (ve politik iradeye meydan okuma) haline getiriyor.

Bu bizim nihai sorunumuz: büyüme sorununu çöz ya da sonuçlarıyla yüzleş. Büyüme yeni bir teknoloji ile çözülebilecek bir sorun değildir—tüm yaptığı sınırlı bir dünyanın sınırlarına sahip kaçınılmaz sonu ertelemektir. Füzyon, biyoyakıtlar, süper-verimli güneş panelleri, genetik mühendislik, nanoteknoloji—bunlar, doğaları gereği, sorunu çözemezler. Büyüme yalnızca bir nüfus problemi değildir, ve hiçbir mükemmel doğum kontrol planı onu düzeltemez, çünkü eşdüzey yönetimler tüketici, üretim ve kontrol üzerindeki tüm yetkisini büyüterek rekabet etmeye devam edebilirse yalnızca nüfusu (onlardan fazla üreyenler tarafından yok edilmeden) azaltmada başarılı olacaktır. Tüm bu “çözümlerin” yapabileceği şey, Büyüme Sorununu ertelemek ve daha kötü bir duruma sokmaktır. Büyüme olası bir sorun değildir—henüz bilmediğimiz, garantili bir krizdir.

 …

Read Full Post »