Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘das Kapital 2 – ka’ Category

Para bir kanser gibi büyüdü ve bir ura dönüştü,,, dünyadaki dolaşımda olan toplam ekonomik değerin yarısını para oluşturuyor şu anda,,, bu paranın kendinde değeri demek,,, o zaman basit bir hesapla elindeki paranın edineceği değerin yarısını olmayan bir değere yatırıyorsun,,, yani elindeki para, parayla iki katı şişirilmiş,,, elinde 100’lük mü var,,, 50’lik taşıyorsun,,,

paranın sermaye ya da faiz olarak kendinde değeri yüzde onu aşmaz, yüzdeyüz olmaz,,, kapitalizmin kumar mantığıyla şişen bir balona dönüştü,,, elindeki paranın yarısını her gün kumarda kaybediyorsun,,,

,,,

18 ag,,, gümüş söz demek,,, hani bir de onu kitap,,, kallavi kitap haline getirdiyse,,, Tanrı onu imlemiş oluyor,,, Karl Marx,,, doğum,,, 1818 trieben,,, bunları toplayınca da 18 eder,,, Tanrı onu üç kere öpmüş,,, rus gibi,,, trie,,, jackpot,,,

Musevilerin mottosu adalet değil mi,,, ve Marx yahudi olmaktan öte Musa değil mi,,, Yahudiler bunu nasıl anlamaz,,, ben de onlar gibi soru mu sordum hep,,, cevabı belli mi,,, değil mi,,,

(.(.(

Read Full Post »