Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘ka’ Category

ka

“ka’,,, eski Mısır inanışına göre insanın görünmeyen bedenidir. Eski Mısır ölüm tasvirlerinde ölüm, çoğu zaman, Ka`nın, fiziksel bedeni kuş kılığında terk etmesiyle temsil edilir.
—–
Ölüm anındaki büyük ayrışımın ikinci unsuruna “KA” denilirdi. KA, insan şuurunun Dünyada kalan tarafıdır ve hiyerogliflerde bir ufuk önünde iki uzanmış kol olarak temsil edilmektedir. Önceki şuurlu varlığın psişik tortusu veya “hayaleti” olarak tanımlanır. O ruhtur. O, fiziksel bedenimizin işgal ettiği yerle, sahip olduğu eşyalarla ve tanıdığı insanlarla bağlantısı olan tarafımızdır.
Jay Weider/ölüm ötesi dönüşüm.. (Kadim Mısır’ın hiyeroglifleri veya sembolik dilinde)
“Ka ” eski Japonca’da ateşin terimidir,

Read Full Post »