Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Calculus’ Category

Calculus…

Calculus

“Mesafeyi ölçen alete Roma’da hedomeder deniyordu. Bu bir nevî taksimetre idi. Faraza, iki tekerlekli bir araba kiraladınız, ve sürücüye Forum’a gitmesini söylediniz. Arabanın arkasında döner kapaklı bir kutu vardı. Kapakta da bir miktar çakıl taşı bulunuyordu. Teneke kutu arabaya öylesine bağlanmıştı ki, tekerleğin her dönüşünde bu madenî kapak da dönüyor, ve delikten de kutuya bir çakıl taşı düşüyordu. Yolculuk sonunda çakıltaşları sayılıyor ve arabacının ücreti ödeniyordu. Çakıltaşının latincesi “calculus”tur. Bu kelimeden de ingilizcedeki calculate, hesaplamak kelimesi yaratılmıştır.”

Nejat Muallimoğlu / Türkçe Bilen Aranıyor

http://atopia.tumblr.com/

Read Full Post »