Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Nokta Üzerine – Hallac-ı Mansur’ Category

 
 
‘Gerçeklik, çok gizlidir, açıklanamaz; ona giden yollar dar; yolcunun karşısına doymaz ateşler, engin çöller çıkar. Yabancı, işte bu patikalardan geçer, Durak’larda görüp yaşadıklarını anlatır. Bunlar kırk Durak’lardır:
1- Yöntem (adab)
2- Korku (raheb)
3- Yorulma (nasab)
4- Arama (taleb)
5- Şaşırma (aceb)
6- Yıkılma (ateb)
7- Esrime (tarab)
8- Tutku (şereh)
9- Doğruluk (nezeh)
10- İçtenlik (sıdk)
11- Yoldaşlık (rıfk)
12- Özgürleşme (ıtk)
13- Gösterme (tasvih)
14- Dinginlik (tervih)
15- Anlama (temyiz)
16- Tanık olma (şuhud)
17- Oluş (vucud)
18- Sayım (ıdd)
19- Çabalama (kedd)
20- Eski duruma dönme (rada)
21- Yayılma (imtidad)
22- Hazırlanma (itidad)
23- Kendini Yalıtma (infirad)
24- Bağlanma (inkıyad)
25- Çekim (murad)
26- Görüntü (huzur)
27- Uygulama (riyazet)
28- Dikkat (hıyatat)
29- Yitirilen şeyler için üzülme (iftikad)
30 – Direnme (istilad)
31- Dikkate alma (tedebbür)
32- Hayret (tahayyür)
33- Düşünme (tafakkur)
34- Sabır (tasabbur)
35- Yorumlama (taabbur)
36- Onaylamama (rafd)
37- Güçlü eleştiri (nakd)
38- Uyma (riayet)
39- İşaret alma (hidayet)
40- Başlangıç (bidayet)

(Nokta Üzerine, Tavasin, Hallac-ı Mansur, Yaba Yay.)

Read Full Post »