Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Cortex’ Category

Cortex…

CORTEX

“Yabancılaşmanın tek panzehiri, yabancılaşmanın devam ettirilmesidir”… Yabancılaşmaya karşı sığınılacak bir ideoloji, hayal, fantezi alanı kurmaktan, cemaat, aidiyet, kimlik politikalarına sarılmaktan kurtulmanın tek yolu bu… Üretim güçlerinden, maddeden kopmuş biricik sınıf burjuva güruhu değil artık. Kölelerin efendilerini devirmek için elleri yok; burada söz konusu olan “yanlış bilinç” gibi arkaik kavramlar da değil; daha çok bir toplu simgesel bombardıman hali… Bedene bağlı olmayan ellerin (o ellerin nereye bağlı olduklarını kimse bilmiyor artık) otomatik olarak ne ürettiklerini kimse kestiremiyor. Çünkü bir zamanlar irade dediğimiz, faili belli olan sembolik eylem biçiminin yerini, sembolizmin kıskıvrak yakaladığı bir bilinç, cortexte toplanan bir aşırı bilinçlenme, sarmalanma, hapsolma, yalnızca dille kurulabilen bir kişilik örgütlenmesi, dilin dışında var olmayı göze alamayan ve asla bünyeye, içimize, kendimize mal edemediğimiz bir “ifade etme” çılgınlığı almış durumda. Dil öncesine ait sessizlikle dil arasındaki, metayla üretim güçleri arasındaki mesafe o kadar az hatta yok olmuş durumda ki kimse ne toplumsal varlığıyla kendi ruhu ne de satın aldığı ya da ürettiği masayla sıradan bir ağaç arasında herhangi bir ilişki kuramıyor. Ama daha da korkuncu tüm bu bombardımanın imgesel olana, dürtüsel tarafımıza, dil öncesine, işitmeye ve temasa dayanan hayatımıza, emmeye, ısırmaya ve yok etmeye dayanan karanlık geçmişimize yönelik olarak, yine dürtüsel bir yasaya, kapitalizmin dürtüsüne göre ayarlanmış olması. Öylesine tuhaf ki: dilsizlik kendini bir dil olarak, imgesel olan kendini kusursuz bir sembol olarak dayatıyor ve başarılı oluyor. Dolayısıyla dil bu ikiye katlanmış gücüyle yepyeni bir psikoz alanı açmış durumda: gösterenine dokunamayan gösterilenler, kendine dokunamayan söz, bedeninin farkında olmayan zihin, duygularına dokunamayan duygular, maddesine dokunamayan işçiler… Kısacası toplumsal bir uyuşma hali ama sonucu yıkıma varan, zaten ancak bu şekilde kendinin farkına varabilecek bir şiddet kültürü bu.

 

 

 

Biri dergisinden alınmıştır—

 

 

 

Read Full Post »