Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘İdeoloji – Terry Eagleton’ Category

Üzerinde en fazla anlaşma sağlanan tanım , egemen toplumsal grup veya sınıfın iktidarını meşrulaştırmakla ilişkili ; tanım ister istemez hakim ideolojinin tanımı oluyor: “İdeoloji üzerine çalışmak , anlamın tahakküm ilişkilerini sürdürmeye hizmet ettiği durumlar üzerine çalışmaktır”

Ve bu meşrulaştırma sürecinin en az altı farklı stratejisi olduğu söylenebilir ;

Egemen iktidar kendisini ,

Kendisine yakın inanç ve değerlerin tutunmasını sağlayarak ,

Bu tür inançları , doğrulukları kendinden menkul ve görünüşte kaçınılmaz kılacak şekilde doğallaştırarak ,

Ve evrenselleştirerek ,

Kendisine meydan okumaya kalkışan fikirlere çamur atarak ,

Rakip düşünce biçimlerini , muhtemelen , açığa vurulmayan , ama sistemli bir mantıkla dışlayarak

Ve toplumsal gerçekliği kendine uygun yollarla çapraşıklaştırarak

Meşrulaştırabilir.

 

 Salt hakim ideolojiler yoktur , muhalif ve marjinal ideolojiler de vardır , genelde ideolojileri egemenlere bağlama eğilimine sahibiz ama bu bağlama yetersiz . Daha nötr bir tanım :

 “İdeoloji insanların , örgütlü toplumsal eylemin ve özellikle de siyasi eylemin ; araç ve amaçlarını bu tür bir eylemin , verili bir toplumsal düzeni illa da koruma , değiştirme , yıkma ya da yeniden inşa etme amacı taşıyıp taşımadığına bakmaksızın ( şurası açıktır ki bu amaçlardan birini taşıyabilir de) , belirleme , açıklama ve doğrulamada kullandıkları fikirler kümesidir.”

 

Read Full Post »