Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Z kuşağı’ Category

Z kUŞAĞI

 

Seksenler de yükselen neo-liberal ve neo-muhafazakar dalgayla beraber toplum dinamiklerinden kopan a-politik gençlik için X kuşağı denmişti, artık sistem üzerinde bir etkisi olmayan ve kendi geleceğini tasavvur etmekten soyutlanmış bir kuşak, ve belki de bu kuşağın en doğrudan politik dışa vurumu Punk’lardı, no future, gelecek yok, doksanlara Y kuşağı demeliyiz belki de, toplumdan geri çekilişin devam ettiği ama liberalizmin vaad ettiği özgürlüğün test edildiği bir dönem, eski paradigmalar sallantılı olmakla beraber, daha dinamitlenmemişti, sosyalist sistem çökmüş, ancak amerika liberal kanatla, avrupa ise salt kapitalizm değil de, modernizmin meyvesi bir birlik olma yoluna girmişti, milliyetlerin aşılması bakımından ilericiydi belki, ve evrenselliğini bir sürü standart hukuki tekniğe dökmeye çalışan bir birlik oluşmuştu, ikibinlere milenyum olarak girecektik, teknoloji muazzam ilerliyordu, bir umut ışığı vardı yine de, ve gelelim ikibinlere, tüm bu olup bitene eşlik eden ekonomik küreselleşme, modernizmin fikriyatta tamamen dinamitlenmesi, bireyin, güçlü bir birim olarak oluşmayıp, toplumsal destekten de yoksun biçimde atomize edilmesi, hayatların sürekliliğini ve belirliliğini tamamen yitirmesi, istikrarsızlık ve belirsizliğin kural haline gelmesi (sırf bu etmenin yarattığı kaygı yoğun bir toplumsal nevroza dönüşmeden edemez); işte ikibinlere Z kuşağı diyebiliriz, kendilerini oluşturmak isterken, kendilerine hapsolduklarını farkeden, bedenlerinin etine sıkışmış, tutunacak değerlerden yoksun… geriye dönüp değerlere tutunmak istedikçe bunu ancak parçalı bir biçimde yapabilen bir kuşak, devrimse amacının salt üretim araçları üzerindeki mülkiyet olmadığını bilen, ama ne olduğunu bilmeyen, küresel bir güce dönüşemeyen, tepkisel olarak kendini sınırlara hapseden, punksa bir fikriyattan ve yıkıcılık, batıcılıktan uzak, bedensel bir dışavurum, bir imaj sadece,,, muhafazakarlıksa samimi bir değer sisteminden kopmuş bir ikiyüzlülük,,, ortada sadece yüceltilen bir gençlik var, ama toplumsal dinamiği etkileyecek ve belki de bozulmamış yüreklerine olan inanç değil onu yücelten, güzel ve diri vücutları, hey Z kuşağı: zaman donmayacak; herkes yaşlanacak ve ölecek.

Hey Z kuşağı; bağır sesin çıksın; şunu de sadece: Z den sonra harf  yok!

Read Full Post »