Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Akdeniz – Panait Istrati’ Category

 – Ne dediğinizi anlamıyorum! Siz romanyalı değil misiniz?

 Şakayık renkli yüzü tatlılaştı. Gelip elimi sıktı ve bana kendi dilimizle hitap etti:

 – Hayır… Romen değilim… Yahudi’yim, fakat Romanyalı Yahudi. Bu itibarla, eğer canını sıkmazsa seni bir nargile içmeye davet ediyorum.

 – Neden canımı sıksın? Ben Yahudi düşmanı değilim. Ben hiçbir millete, hiçbir ırka kin beslemem.

 Ağır ağır yürüyorduk. Tenekeci, düşünceli bir tavırla dedi ki:

 – Hiçbir ırka kin beslemiyorsun ha… İsabet ediyorsun! Böyle bir şeye nadiren rastlarım, zira insanlar akılsızdır. Sanki, ‘Pis Yahudi! Pis Rum! Pis Türk!’ diye haykırmak bir işmiş gibi. Ben okuması yazması olmayan bir ihtiyarım ama mektepte yıllarca diz çürütmek, çıkar çıkmaz sokak ortasında Yahudilerin, Ermenilerin veya filanca milletin kökü kazınmadıkça insanlığın rahat yüzü görmeyeceğini ilan etmekten başka bir şeye yaramıyorsa, verilen emeklere yazık! Ah! Bir türlü aklımın ermediği bir şey varsa, o da bu! Hem bir menfaat düşüncesiyle söylüyor değilim, çünkü domuz eti yerim ve hiçbir dille dua ettiğim yoktur. Ben sadece bir adamım, işte o kadar!

 

Akdeniz – Panait Istrati 

Read Full Post »