Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘LaVeyan Satanizm’ Category

Şeytan, günah adı verilen fiziki, duygusal, düşünsel yücelikleri savunur.

Anton Lavey

Temelinde bir şekilde kötülerin yani zekilerin kazanacağını ve en iyi olanın galip geleceğini iddia eden, aykırı fakat sınırları olan bir felsefedir. Şeytan ayetleri kitabında Lavey çıkar ve ego’yu en ön planda tutmuştur. Satanist incilde önemli bir ayet “lüzumsuz kötülük yapmak çıkarlara aykırıdır” maddesiyle vurgulanarak kriter olarak yorumlanmıştır.

LaVey, kendisine yöneltilen; “Eğer doğa kanunlarına göre yaşamak için öldürmek en uygunuysa, niçin öldürmeyeyim?” sorusuna, “Öyleyse dene” yanıtını vermiştir.

LaVey’e göre sahte dinler esasında Tanrı-Baphomet’in öcü üzerine kurulduğundan saygı gösterilmelidir. LaVey akımının sempati duyduğu ve lusiferizmle özdeştirdiği diğer bir kavram “Her iyiliğin içinde biraz kötülük; her kötülüğün içinde biraz iyilik” kuramına dayanan Ying Yang öğretisidir.

(((İmaj Nike’tan .):))

Kafkam Zafer Tanrıçası ve Laveyan düşünse,,, yorumlardaki şeytantanadan şeytanı bol olsun,,, olur,,,

bir de onun kabuslara sızan bir gölgesi var,,, gölgesi de ateş,,, nefesi bile kavurur,,,

bu ikisi ayrı mı,,, bir insan ne kadar siyah-beyazsa,,, Judasla Jesus gibi aynı mı,,, Judasın Judasta yaşanmasıyla, Jesusta yaşanması arasında ne fark var,,, ikisi de insan,,, yani Jesus Judas,,, İsa’nın gözünün önünde hep bu var .).)

LaVey felsefesi; yaşamdan keyif alabilmek, yaratıcılık, özgüven, bağımsızlık, kendine saygı, sadece karşılıklı cinsellik, güçsüzlerden çalmamak, yemeğini çalmayan hayvanlara ve çocuklara zarar vermemek, zeka ve entellektualite gibi satanik etikleri (nezaket, güven, intikam ve varoluş) savunmuş olmasına karşın genellikle ön yargı, yanlış anlamalar ve öznel uygulamalar sonucu kaotik olarak kabul edilmiştir.

— —

Dokuz büyük günah

    Aptallık.
    Özentilik.
    Sevilme, benimsenme beklentisi.
    Kendini kandırma.
    Perspektif eksikliği.
    Geçmişteki Ortodoks Satanist uygulamalara sahip çıkma.
    Üreticiliği engelleyecek kadar kibir sahibi olma.
    Estetik duygu yoksunluğu.
    Ödlekleştiren konformizm.

Dokuz ilke

    Tevekkül ve yetinme yerine sonsuz kişisel tatmin için çalış.
    Mistik düşler yerine capcanlı hayatı yaşa.
    Kendini kandırma. Kirletilmemiş bilgeliğin temsilcisi ol.
    Sevgini hakedene sakla. Şaklabanlara harcama.
    Öbür yanağını dönme, intikam al.
    Sorumlu olana karşı sorumluluk göster. Şevkat, enerji vampirlerine dikkat.
    İnsan dört ayaklılar gibi bir hayvandır. Kimi zaman onlardan iyi, çoğunlukla onlardan beterdir. “Ruhi ve entelektüel yüceliği” onu hayvanlar aleminde en acımasız yaratık yapar.
    Şeytan, günah adı verilen fiziki, duygusal, düşünsel yücelikleri savunur.
    Şeytan, öcü gibi kullanıldığı sürece caminin ve kilisenin en iyi dostudur.

20 satanist nokta

    Gücünü kaybetmemek için, zayıf ve aciz (karaktersiz, kişiliksiz) olanlara saygı gösterme.
    İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına.
    Mutluluğu barışta değil zaferde ara.
    Uzun süreli dinlenmeden ziyade istirahatlerini kısa tut.
    Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et.
    Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme.
    Yapıyı kumun üzerine değil kayanın üzerine inşa et… Çünkü yapı sadece bugün ya da dün için değil her zaman içindir.
    Her zaman, yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış.
    Boyun eğmektense öl.
    Demircilik ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Çünkü ölüm getiren kılıç bir sanat şaheseridir.
    Her şey üstünde başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık. (kendini aşmayı öğren.)
    Yaşayanların boku yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.
    Bir piramitin tepesinde duran kişi, daha uzakları görebilir.
    Sevgiyi bir kenara atma, fakat onu her zaman tehdit et çünkü o bir sahtekardır.
    Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur.
    En önde olmaktan çok en üstte olmaya çalış, çünkü büyüklük orada yatar.
    Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.
    Bırak sevgi, hayatında bir amaç olsun, ama en büyük hedefin büyüklük olsun.
    Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir ama bütün her şeyden güzel olan kadındır.
    Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet.

LaVey’in dokuz büyük bildirisi

    Satanizme göre insan kendini sakınmamalı istediğini yapmalıdır.
    Satanizm ruhsal umutlar yerine var oluşu savunur.
    Satanizm nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emreder.
    Satanizm kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emreder.
    Satanizm vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur.
    Satanizm tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur.
    Şeytan kilisenin en sadık dostudur.
    Satanizme göre insanlar hayvanlardan bazen iyi ama çoğunlukla kötü olan canlılardır.
    Satanizm’e göre insan kendini kandırmamalı aklıyla olduğu gibi gözükmelidir.

 
 
YAŞAM TARZI
 
 

    Size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.
    İçinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.
    Bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.
    Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa siz de ona karşı zalimce davranın.
    Karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin.
    Problemi çözüp birinin derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.
    Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin.
    Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.
    Küçük çocuklara zarar vermeyin.
    Vahşi hayvanlara zarar vermeyin.
    Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

Read Full Post »