Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Devrim – Marx & Engels’ Category

Dinleyin Sürüngenler!

,,,

“Bir yeni devrim, ancak yeni bir bunalımın ardından gelebilir. Ama biri ne kadar kesinse, öteki de o kadar kesindir.”

Karl Marx – Freidrich Engels (Güz – 1850)

ŞUBAT devrimi patlak verdiği zaman, biz hepimiz, koşulları ve devrimci hareketlerin gidişini kavrama bakımından, geçmiş tarihsel deneyimin, özellikle de Fransa deneyiminin büyülü etkisi altındaydık. Genel altüst oluş işareti, 1789’dan bu yana bütün Avrupa’nın tarihine hükmetmiş olan, Fransa’dan başlamamış mıydı bir kez daha? Onun için, 1848 Şubatında Paris’te ilan edilen “sosyal” devrimin niteliği ve gidişi hakkındaki fikirlerimizin, 1789 ve 1830 modellerinin anılarının damgasını taşıması, apaçık, aynı zamanda kaçınılmaz bir şeydi. Ve hele Paris ayaklanması, zafere ulaşan Viyana, Milano ve Berlin ayaklanmalarıyla yankılanınca, Rusya sınırına kadar bütün Avrupa harekete sürüklenince, daha sonra Haziran ayında Paris’te proleterya ile burjuvazi arasında iktidar uğruna ilk büyük savaş verilince, kendi sınıfının zaferi bile bütün ülkelerin burjuvazisini, yeniden, henüz az önce devrilmiş bulunan kralcı-feodal gericiliğin kollarına atılacak kadar sarsınca, biz, o günün koşulları içinde, büyük ve kesin kavganın başlamış olduğundan ve bu kavgayı uzun süreli ve seçeneklerle dolu bir tek devrimci dönemde vermek gerekeceğinden ve bu kavganın ancak proletaryanın kesin zaferiyle sonuçlanacağından hiç bir biçimde kuşkulanmıyorduk.

1849 yenilgisinden sonra geçici hükümetlerin çevresinde toplaşan kaba (vülger) demokrasinin kuruntularını hiç bir biçimde paylaşmıyorduk. Bu demokrasi, “halkın” “zorbalara” karşı, kesin ve artık sonuncu olacak yakın zaferine güveniyordu, biz ise “zorbaların” elenmesinden sonra, tam bu aynı “halk” içinde gizli bulunan uzlaşmaz karşıt öğeler arasındaki uzun bir savaşıma inanıyorduk. Vülger demokrasi, bugünden yarına yeni bir harekete geçme bekliyordu; daha 1850 güzünde, biz, devrimci dönemin hiç değilse birinci diliminin kapandığını, ve yeni bir ekonomik bunalımın patlak vermesine kadar beklenecek bir şey olmadığını açıklıyorduk. Bunun içindir ki, biz, daha sonra, hemen hemen istisnasız, Bismarck’ın zahmetine değer bulduğu ölçüde, Bismarck ile uzlaşan aynı adamlar tarafından devrime ihanet etmiş adamlar olarak aforoz edildik.

Ama tarih bizi de haksız çıkardı, bizim o zamanki görüşümüzün bir yanılsama olduğunu ortaya koydu. Hatta daha da ileri gitti: yalnız bizim zamanki yanılgımızı savurmakla kalmadı, proleteryanın, içinde dövüşmek zorunda olduğu koşulları da baştan aşağı altüst etti. 1848’in savaşım tarzı bugün her bakımdan eskimiş, zamanı geçmiştir ve bu, bu nedenle daha yakından incelenmeye değer bir noktadır.”

(Giriş Yazısı; Freidrich Engels)

FRANSA’DA SINIF SAVAŞIMLARI 1848-1850

KARL MARX

—Özelde Arap Baharı Genelde Dünya Antikapitalist Hareketi için önemli bir hatırlatma olsun iki zehir dedemizden—

not: kardeşlerime Chuck Palahnuik gibi Sürüngenler olarak hitap ediyorum, ruhumuz sürünüyor dostum, bu bi yorum,,,

Read Full Post »