Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Masallardan Gerçeğe Kadının Sevi Yaşamı’ Category

Sevginin kahini diye bilinir kadın..oysa kadının, sevgi yeteneğinin sanıldığından da daha sınırlı nitelik taşıdığını söylemek gerekecek..sevgi yeteneğindeki sınıra rağmen kadının, gizemselliğe kaçarak, güzelliğini ve işvebazlığına sığınarak, kendini yanına yaklaşılmazlığın mağrur halesiyle kuşatarak, gerek karakter, gerekse  vücut yapılarıyla ilgili pek çok iyi ve kötü önlemlere başvurarak erkeği cezp etmenin ve kendisine bağlamanın,geçmişte olduğu gibi günümüzde de  üstesinden geldiği görülür..cezbetme ve kendine bağlamaya yönelik çaba kadında aşırı bir belirginle öne çıkar..gerçek teslimiyet yeteneğindeki eksikliği saklayıp gizleme amacını  güder.çünkü yaşamda böyle bir davranış cezalandırılır..oysa gerçek sevgi cezp edip kendine bağlamaz….sevileni özgür kılar..sevginin gerçek nitelik taşıyabilmesi için,cezp etme açık ve gizli kıskançlık,depresif mazoşist tutum,üstünlük taslama gibi zincir ve kelepçelerden vazgeçmesi demektir..erkek tüm karakteri bakımından zincire vurulmaktan çok özgür yaşamaya eğilim gösterir..sanki kadın rezaleti fazilet yapmanın yolunu keşfetmiş bir canlıdır..erkekten korkmak,kadını erkek karşısında üstünlük taslamaya götürmüş,erkek tarafından tanınıp bilinme korkusu,onu erkeği kendisine cezbeden gizemsel biri yapmıştır…varoluştan,yalnızlıktan pasiflikten ve güçsüzlükten korku nedeniyle güçlü erkeği koruyucu ve doyurucu bir tutumla cezp edip kendine benzetmiştir..çaresizlikten doğmuş böylesi_erdemli_ özelliklere bel bağlayan kadın, kuşkusuz sevgi yeteneğinden yoksundur, dolayısıyla erkeği ele geçirmek yada erkeği kendine benzetmiş bulunuyorsa onu elden çıkarmamak için,söz konusu erdemleri ister istemez güçlendirmek zorundadır..böyle bir tutumla, giderek kendisinin doğasına yabancılaşır..

http://sadeguzel.wordpress.com/

Read Full Post »