Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Medeni Kanun’ Category

 Medeni kanun başlangıç hükümleri

 

 Madde 2 (Dürüst davranma) : Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

 Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

 

 Madde 3 (İyiniyet) : Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.

 Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.

 

 Madde 6 (İspat yükü) : Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

Read Full Post »