Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Gizem’ Category

Gizem – ke

bizim gözümüz evreni görmüyor, sadece belirli bir tayfdaki bir yorumunu görüyor, biz ise gözümüzün gördüğünü nasıl da “gerçek” belliyoruz) ) )

neyse felsefeye gelelim, nedir konusu, varoluş, şiir bir felsefedir demem bundan, var şapkası giymiş bir oluş değildir, bizatihi var olan oluştur—

 

söz şuradan başladı, perspektiften,,,
insana dair bir temas üretmek,,,

(sözde -söz de- pek çok kılığa girer, atasözü, deyim, aforizma, ben ağır cümle diyorum)

büyük olmakla, büyük görünmek farklı şeyler,,,

,,,

(Can’ın blogundan, Lucretius bağlamında yazılmış bir yazıdan bir bölüm eklemek istiyorum,,,

,,,

Şiir bir yoksunluğun doğurduğu tatlı sesler yığını değil, bolluğun yarattığı düzendir. Bunu söylemekle felsefedir demek istemiyoruz. Felsefe değildir, yalnız bomboş bir ses de değildir.

O, kişinin evreninde yaşayan, ozandan başka kimsenin görüp anlatamadığı gerçeklerin, belli ölçüler içinde ortaya konması, dilin sınırsızlığında açıklanmasıdır. Doğanın söz ölçüleri içinde, yaratma ilmikleriyle örülmesidir. Daha doğrusu şiir, ozanın dilin başarı yeteneklerini kendi yaratıcılığı ölçüsünde genişletmesi, düşüncenin kesin çizgilerini aşarak varlık’ı uzayın dar boyutlarından öteye aşırmasıdır.

Şiir usun da sınırlarını aşan; belli, sayılı ölçeklere bağlanan düşünme gücünü geride bırakan bir atılma, bir sonsuzca yayılmadır. Onun, kişinin bir yönünü alışılagelinen sınırlı bütünlük dışında vermesi bu yetenekleri yüzündendir. Bu bakımdan filozofun düşündüğünü ozan yaşar, ozanın yaşadığını filozof derin derin düşünür. Filozof düşünerek düzene varan bir ozan, ozansa yaşayarak düzeni aşan bir filozoftur. Bu, ozan yaşar da filozof yaşamaz mı soyundan bir soruyu gerekli kılmaz. Anlam vermesini, değerlendirmesini bilen bir baş için şiirle felsefenin işlediği öz değil, ancak oya ayrıdır; bu oya da yaratıcının tutumundan, kişiliğini belirleyen davranış ölçülerinden doğan varlık’ı açıklama, tanıtma ayrımıdır.

Filozof dille en güzel, en ölçülü düşünen, en yerinde düzeni koyan, ozansa bu dille en iyi konuşan, en güzel söyleyen bir yaratıcıdır.

,,,

Can’ın blogu:

http://www.felsefehayat.net/

———

Ahh! Allahhh!

allahı bilmez misin, ohlara dokunmaz o, hatta onlara gözünü kapar bir tebessümle, aşığınla halvetinde mesela, kanatlanır, uçar, başka bir gezegende yaşar,,,

o all-ah’tır (bütün ahlar), ona yakışanı yapar, ahında da, vahında da seni yalnız komaz,,,

———

Read Full Post »