Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Kelimeler’ Category

Kelimeler…

nietzsche’ye göre, kelimeler, yorumlardan başka bir şey değildir.

sözcükler nietzsche’ye göre bir gösterilen belirtmezler, bir yorum dayatırlar.

kapital’in birinci cildinde, paranın işlevi bir göstergedir. nietzsche’de sözcükler, adalet ve iyilik ve kötülükle ilgili sınıflandırmalar, sonuç olarak göstergeler, maskedir.

yorum, kendisini sonsuza kadar yorumlama, kendine her zaman yeniden kavuşma zorunluğuyla karşı karşıyadır. buradan iki önemli sonuç çıkar. bir: yorum bundan böyle her zaman kimin yorumlaması olacaktır; gösterilen içindeki yorumlanamaz, dipte olan yorumlanır: yorumu yapmış olan. yorum ilkesi yorumcudan başka birşey değildir ve bu nietzsche’nin ‘psikoloji’ sözcüğüne verdiği anlamdır. ikinci sonuç, yorum her zaman kendini yorumlamak zorundadır ve kendine geri dönmeyi ihmal edemez. yorumun ölümü, göstergelerin varlığına inanmaktır. birinci olarak, gerçekten anlamlı ve sistematik işaretler olarak göstergelerin var olduğuna inanmaktır. tersine yorumun yaşamı, yorumlardan başka bir şey olmadığına inanmaktır. yorumbilgisiyle göstergebilimin iki amansız düşman olduğunu iyi anlamalıyız. gerçekten de, göstergebilime geri çekilen bir yorum bilgisi göstergelerin mutlak varlığına inanır: yorumların şiddetini, tamamlanmamışlığını, sonsuzluğunu terk eder, belirticinin terörünü egemen kılar ve dilden kuşkulandırır. burada marx’tan sonra marxism’le karşılaşıyoruz. tersine, kendi üstüne kapanan bir yorumbilgisi kendilerine işaret etmeye devam eden dillerin alanına girer, delilik ve katıksız dilin ortak bölgesine girer. nietzsche ile karşılaştığımız yer burasıdır.

http://sivildenemeler.wordpress.com/

Read Full Post »