Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Barış’ Category

Peace…

İsrailli grafik sanatçısı Lossi Yemel’in Japonyadaki nükleer trajediye ve Filistin-İsrail sorununa ilişkin iki çalışması, İsrailin sistemli işgal politikasının mazur görülecek hiçbir yanı olmamasına rağmen, iç-politikadaki sertliğinden ötürü bir İsrailli olarak barışın sesini yükseltmek, vicdani ret açıklamak onurlu davranışlar, ülkemizde de kürt sorunu ekseninde bir türk olarak “barışçıl” ses yükseltmenin, milli bir hezeyanla tabulaştırılıp terörist olarak damgalandığı, “barış” söyleminin bile illegalize edildiği uzun bir dönem var, türkiye açısından en vahim sonucu, 12 eylül askeri darbesinin 25 yıl devam etmesidir (atanmışların hazırlamış olduğu milli siyaset belgesinin anayasaüstü statüsü),,,

reel politikayla çok ilgilenmememle beraber, akp’nin kendini bulduğu statüko karşıtı konumda özellikle liberal sol’un söylemlerinden beslendiğini, böylece kürt sorununda bir kırılma noktasını temsil eden inkar ve asimilasyon politikasının yanlışlığını deklare eden ilk iktidar olduğunu, ancak düşünsel kaynakları kendi üretemediği dolayısıyla içselleştiremediği için başka bir statüko kurma eğiliminde olduğunu bunun da Türkiye’yi sağlıklı “modern” bir demokrasiye kavuşturamayacağını söyleyebiliriz,,,

— 

Read Full Post »