Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Evrensellik Sorunu – Ali Akay’ Category

Diğer taraftan yaşamın iktidar altına alındığını yazan Clément Rosset (La force majeure (Yüce Kuvvet), Editions de Minuit, Paris, 1983, s. 16-17) en büyük kuvvetin neşeli yaşamaktan geçtiğini söylemekte ve 1789 insan haklarının evrenselliğinin yanında, bir umut kokusu görmemektedir. Clément Rosset’ye göre evrensel mutluluk kavramının kendisinde bir bütünleyicilik, tümellik vardır; çünkü evrensel olana doğru mutluluğu götürmek aslında şüphelidir ve böylece fanatizm, dinini yayma anlamına gelmektedir. Yani, inançlı bir insan için, diğer insanların inançlarına karşı çıkma sürecini kapsamaktadır. Bu nedenle de fanatik düşünce ezelden beri terörist bir düşüncedir. İki yüzyıldır bize ilerici ve liberal diye sunulan fikre göre, insanlar birbirlerine benzemektedirler. Clément Rosset “bu evrensel birbirine benzeme fikrinden daha tehlikeli bir şey olamaz” diye yazar, çünkü “bir insan bana benzemek için benim düşündüklerimi düşünmek zorundadır; benim için iyi olanın onun için de iyi olması gerekmektedir; eğer bunları kabul etmezse, o zaman ona zorla kabul ettireceğim demektir.” Bu nedenle “başkasında benzerini bulmak demek her zaman bir şiddet oluşturmak demektir.” (Clément Rosset a.g.e. , s. 17) Bu yüzden de her türlü hümanizma, bilkuvve terörizmdir.

http://www.anarsi.info/

Read Full Post »