Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Jeolojik Dönemler’ Category

Jeolojik Dönemlere Genel Bakış

 

 

 

 

 

 

Jeologlar Dünya tarihini çağlara ayırıyorlar. Böylece, her seferinde “şu kadar milyon yıl önce, bu kadar milyon yıl önce” deyip durmaktan kendilerini kurtarmış oluyorlar. En eski dönem, Dünya’nın 4,5 milyar yıl önce oluşmasından başlayıp 3,8 milyar yıl öncesine kadar süren Hadeyan Dönemi’dir. Bu dönemde en eski magmatik kayaçlar [igneous rock] oluşmuştur. Hadeyan Dönemi’nde yeryüzünde muhtemelen tek bir canlı bile bulunmuyordu.

 

Arkeyan Dönemi’nde ise kıtalar oluşmaya başladı. Bu dönemde ayrıca ilk canlı hücreler muhtemelen okyanuslarda oluştu.

 

2.5 milyar yıl önce başlayıp 542 milyon yıl öncesine kadar süren Proterozoik Dönemi sırasında ökaryotik hücreler ortaya çıktı ve Proterozoik Dönemi’nin sonlarına doğru, yaklaşık 600 milyon yıl önce, suyılanı, denizanası ve sünger gibi çokhücreli yaratıklar okyanuslarda yaşadı. Bunun üzerinden çok geçmeden, 550 milyon yıl önceden başlayarak, bunlar yassı solucanlara, yuvarlak solucanlara ve nihayet halkalı solucanlara evrildiler.

 

542 milyon yıl öncesinden başlayıp 488 milyon yıl öncesine kadar süren Kambriyen Dönemi sırasında su kenarlarındaki karalarda kara yosunları büyümeye başladı ve örümcek ve kırkayak gibi ilk eklembacaklılar karada yaşayan ilk hayvanlar oldular. Eşeyli (mayoz) bölünme ve cinsel üreme sayesinde ahtapot ve yılanbalığı gibi okyanusta yaşayan birçok yeni tür bitki ve hayvan ortaya çıktı.

 

488 milyon yıl önce başlayıp 443 milyon yıl öncesine kadar süren Ordovisyen Dönemi’nde karadaki kara yosunlarına mantarlar ve aynı zamanda ilkel bitkiler eklendi. Deniz hayvanları kabuk ve kemik yapmak için kalsiyum kullanmaya başladılar.

 

443 milyon yıl öncesinden 416 milyon yıl öncesine kadar olan Silüriyen Dönemi’nde ilk çeneli balıklar ortaya çıktı.

 

Devoniyen Dönemi’nde bazı balıklar, kurbağalar gibi akciğerler ve bacaklar geliştirdiler ve sudan karaya çıktılar. Kurbağalar o sırada karada artık daha büyük bitkiler buldular. Bu bitkilerin büyük bir çoğunluğunu eğreltiotları oluşturuyordu.

 

Karbonifer Dönemi’nde (359-290 milyon yıl önce) ilk sürüngenler çıktı. Aynı zamanda ilk çam ağaçları ve tohumlu eğrelti otları da yine bu dönemde ortaya çıktı.

 

Permiyen Dönemi’nde (290-248 milyon yıl önce) Dünya üzerindeki karaların çoğu çam ağaçları tarafından kaplandı. Sürüngenlerin de yaygınlık kazandığı bu dönemde ne var ki tohumlu eğrelti otları yok oldu.

 

Triyas Dönemi’nde (Triyasik Dönem) dinazorlar karalara egemen olmaya başladılar ve ardından gelen Jura Dönemi (Jurasik Dönem) dinazorların en üst düzeye ulaştığı dönem oldu.

 

Kretase Dönemi sırasında uçan böcekler, bu böceklerin tozlandırdığı ilk çiçekli bitkiler ve böcekleri yiyen kuşlar ortaya çıktı. Ama bundan 65 milyon yıl önce, Kretase Dönemi’nin sonunda, büyük bir meteorun Dünya’ya çarpmasıyla bütün dinazorların soyu tükendi.

 

Dinazorlar ortadan kalkınca Dünya üzerinde memelilerin yayılması için fazlasıyla yeterli bir boş alan ortaya çıktı ve Tersiyer Dönem’de (95-1.8 milyon yıl önce) memeliler karalarda oldukça fazla miktarda yayıldı.

 

Bundan 50 milyon yıl kadar önce otların yaygınlık kazanması memelilere yiyecek sağladı. Tersiyer Dönem’in sonlarına doğru, yaklaşık 2 milyon yıl kadar önce, ilk insansılar (hominid) ortaya çıktı ve Tersiyer Dönem sona ermeden önce insanlar taş gereçler kullanmaya başlamışlardı.

 

Son jeolojik dönem Kuaterner Dönem’dir ve bizler bugün bu dönem içerisinde bulunuyoruz.

 

 

 

bi yerden alınmıştır—

 

HEY İNSANOĞLU HİDROJENDEN DOĞAN HER ŞEY BİZSİZ DE YOLUNA DEVAM EDEBİLİR—

 

İLLA TANRI ARIYORSANIZ BİG BANG BUNUN İÇİN SÜPER BİR TEORİ; AMA SAKIN HA İŞİNİ BURNUMUZA SOKTUĞUNU SANMAYIN; KENDİ BURNUMUZU KENDİMİZ KARIŞTIRIYORUZ—

TANRI SENİN KALBİNDE—

 

ELİNİ KALBİNE KOY; BAK BAKALIM ATIYOR MU—

Read Full Post »