Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Anonim’ Category

Anonim…

yunanca kökenli bir kelimedir. onoma yunancada isim demektir. anonimos isimsiz demektir. anonimi ise isimsiz kelimesinin dişi halidir. anonim ve anonymous bu kelimenin eril ve dişil hallerinden türemişlerdir.

ekşi sözlük—

Read Full Post »