Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘eCCO hOMO (üSTİNSAN) – nIETZSCHE’ Category

Derin bir nefes al, kendini bu dünyanın efendisi zannediyorsun değil mi, ben sende sana ait hiçbir şey göremiyorum, benim gözümde, sen dedesinin mirasını yiyen bir mirasyedisin, hayır bohem bile değilsin, iyin kendi iyin değil, kötün kendi kötün değil, birine acıdığın oluyor mu, acınası olansa sadece sensin!

take this LSD SHOT from Nietzsche!!!

Ruhunuz büyüklüğe öylesine yabancı ki, üstinsan korkunç gelirdi size iyiliği içinde…

Zerdüşt’ün ne yapmak istediğini kavramak için, başka yerden değil, buradan başlamalıdır işe: Onun tasarladığı türden insan, gerçeği olduğu gibi tasarlar: Buna yetecek güçtedir, ona yabancılaşmamış, ondan kopmamıştır, onun ta kendisidir, en korkunç, en sorunsal yanını da içinde taşır ve ancak böylelikle büyük olabilir insan…

Read Full Post »