Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Ayet Sûresi’ Category

ayetel kürsü

cebrail: şu var, sen o olsaydın, onun sana yaptığını yapacaktın.
muhammed: o halde?
cebrail: sen ondan sorumlusun.
muhammed: tam olarak mı?
cebrail bin kanadı varmış gibi hızla uzaklaştı.,.,.,
melekler son soruyu cevaplamaz,
ayetler böyle yazıldı.,.,

_______

_______
cebrail: on numara olmak allaha mahsustur
muhammed: on numara, onbir numara şeyler var, kendi hareketini yapıyorsun haberin yok mu?
cebrail: benim her şeyden haberim yok, yolu bilirim, bildiririm.
muhammed: Allahın bundan haberi yok mu?
cebrail uğulduyan bir fırtına gibi uzaklaştı.,.,
melekler son soruyu cevaplamaz,
Ayet yazıldı: Allah herşeyi bilir.,.,.,

_______

_______

Muhammed: Allah var mı?
Cebrail: Var!
Muhammed: Sen Var mısın?
Cebrail bir Şimşek gibi Çaktı ve Yokoldu.,

Ôyle., Uzaklaştı.,.,
.,.,.,

_______
ayetler
bôyle bôyle
yazıldı.,

_______Temmuz 2013

Read Full Post »